Status Prawny DCO

image_pdfimage_print

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 Działa na podstawie:

  •  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U. 112 poz. 654),
  •  Zarządzenia nr 155 Wojewody Wrocławskiego z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (z późniejszymi zmianami).
  •  Statutu,obowiązującego na mocy uchwały Nr XXXIII/947/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013r.

Załączniki wersja PDF:

Dwie uchwały zmieniające:

 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wpisane jest do rejestrów:

  •  podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000001147, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego,
  •  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000087868.


Wytworzył:
Udostępnił: Piotr Krysiak | Opublikowany w dniu: 2003-03-19 11:54:50
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Krysiak | Ostania aktualizacja: 2018-08-22 11:56:11,