Organizacja Szpitala

image_pdfimage_print

ORGANIZACJA SZPITALA

Strukturę organizacyjną DCO tworzą między innymi:

1.Szpital Onkologiczny:

 1. Izba Przyjęć

 2. Oddział Chirurgii Onkologicznej I

 3. Oddział Chirurgii Onkologicznej II

 4. Oddział Ginekologii Onkologicznej

 5. Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii

 6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 7. Blok Operacyjny

 1. Pracownia endoskopii I

 1. Zakład Diagnostyki Chorób Piersi

 1. Pracownia mammografii

 2. Pracownia mammotomiczna

 3. Pracownia USG gruczołu piersiowego

 1. Zakład Radiologii

 1. Pracownia tomografii komputerowej

 2. Pracownia rezonansu magnetycznego

 3. Pracownia rentgenodiagnostyki

 4. Pracownia ultrasonografii

 5. Gabinet EKG i Spirometrii

 1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 1. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

 2. Pracownia serologiczna

 3. Bank krwi

 1. Zakład Patomorfologii

 1. Pracownia histopatologii

 2. Pracownia cytologiczna

 1. Zakład Radioterapii:

1. Zakład Teleradioterapii:

 1. Dział Radioterapii Stacjonarnej

 2. Dział Radioterapii Ambulatoryjnej

2. Zakład Brachyterapii

3. Dział Radioterapii w Legnicy

4. Poradnia Radioterapii w Legnicy

5. Dział Radioterapii w Jeleniej Górze

6. Poradnia Radioterapii w Jeleniej Górze

 1. Zakład Medycyny Nuklearnej

a. Pracownia PET/CT

 1. Zakład Fizyki Medycznej

 1. Pracownia modelarska

 1. Zakład Elektroniki Medycznej

 2. Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

 3. Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

 4. Centralna Sterylizatornia

 5. Dział Rehabilitacji Ruchowej

 6. Dział Dokumentacji Medycznej i Statystyki

 1. Archiwum

 1. Apteka

 1. Pracownia Przygotowywania Leków Cytostatycznych

 1. Dział Koordynacji Badań

 2. Dział Psychologii

 3. Dział Aparatury Medycznej

2. Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej:

 1. Hospicjum Domowe

 2. Poradnia Medycyny Paliatywnej

3. Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna:

 1. Poradnia chirurgii onkologicznej

 2. Gabinet zabiegowy

 3. Pracownia endoskopii II

 4. Gabinet opatrunkowy

 5. Poradnia profilaktyki chorób piersi

 6. Poradnia ginekologii onkologicznej

 7. Poradnia radioterapii ginekologicznej

 8. Poradnia radioterapii

 9. Poradnia chemioterapii

 10. Poradnia medycyny pracy

 11. Przełożona Pielęgniarek SPO (Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej)

 12. Poradnia onkologiczna

 13. Poradnia urologiczna

 14. Poradnia genetyczna.

Szczegółową strukturę organizacyjną Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu określa Regulamin Organizacyjny dostępny w menu BIP po lewej stronie:


Wytworzył:
Udostępnił: Piotr Krysiak | Opublikowany w dniu: 2018-09-12 11:58:19
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Krysiak | Ostania aktualizacja: 2021-12-07 8:18:54,