Kontakt

image_pdfimage_print

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław

Sekretariat: fax 71 36 89 219 email: sekretariat@dco.com.pl dco@post.pl

ODDZIAŁY, ZAKŁADY, PORADNIE

IZBA PRZYJĘĆ:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 573

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA:

 • Rejestracja:
  tel. 71 36 89 270
  tel. 71 36 89 571
  tel. 71 36 89 572

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 291

ODDZIAŁY:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 444

2. Oddział Chirurgii Onkologicznej I

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 301

3. Oddział Chirurgii Onkologicznej II

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 332

4. Oddział Ginekologii Onkologicznej:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 407

5. Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapii):

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 362

6. Dział Rehabilitacji Ruchowej:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 557

7. Zespół do Spraw Chorób Piersi:

 • Rejestracja:
  tel. 71 36 89 270
  tel. 71 36 89 571
  tel. 71 36 89 572

8. Blok operacyjny:

 • Sekretariat:
  tel./fax 71 36 89 350

ZAKŁADY:

1. Zakład Radioterapii:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 501

2. Zakład Patomorfologii:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 538

3. Zakład Diagnostyki Chorób Piersi:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 465

4. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 529

5. Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 543

6. Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 548

7. Zakład Medycyny Nuklearnej – Pracownia PET-CT:

 • Rejestracja:
  tel. 781 440 236

8. Zakład Elektroniki Medycznej:

 • tel./fax: 71 368 95 28
 • tel. kom. 507 050 395

9. Zakład Fizyki Medycznej:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 588

10. Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów:

 • tel. 71 36 89 554
 • tel. 71 36 89 555
 • fax 71 36 89 555

GABINET EKG:

 • tel. 71 36 89 283

APTEKA SZPITALNA:

 • Sekretariat:
  tel. 71 36 89 265

PRACOWNIA PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH:

 • tel. 71 36 89 375

POMOC PSYCHOLOGICZNA W DCO:

 • tel. 71 36 89 494

RZECZNIK PRASOWY DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Agnieszka
Czajkowska-Masternak

tel. +48 607 608 677, +48 781 440 205

e-mail: czajkowska.a@dco.com.pl

REJESTRACJA TELEFONICZNA DLA PACJENTÓW

Od pn. do pt.
w godz. 07.00 do 15.30

Nr telefonów:

Poradnia Chirurgiczna,
Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka

 • 71 36 89 571

Poradnia Ginekologiczna,
Poradnia Radioterapii,
Poradnia Onkologiczna

 • 71 36 89 572

Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka

 • 71 36 89 270

Poradnia Chemioterapii rejestracja

 • 71 36 89 270
  od godz. 11:00 do 15:30

ADMINISTRACJA

Archiwum

tel. 71 36 89 210

Dział Analiz
i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

tel. 71 36 89 262

Dział Informatyki

tel. 71 36 89 252

Dział Zamówień Publicznych i Logistyki

tel. 71 36 89 584

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 71 36 89 214

Dział Organizacji i Kadr

tel. 71 36 89 206

Dział Techniczny

tel. 71 36 89 223

Dział Eksploatacji i Logistyki

tel. 71 36 89 230

Promocja zdrowia

tel. 71 36 89 254

Naczelna Pielęgniarek

tel. 71 36 89 250

Sekretariat Dyrektora DCO

tel. 71 36 89 608,609

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

tel. 71 36 89 249

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Elżbieta Garwacka

tel. 71 36 89 260

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Badania Przesiewowe

tel. 71 36 89 254


Wytworzył:
Udostępnił: Piotr Krysiak | Opublikowany w dniu: 2018-08-22 5:56:15
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Krysiak | Ostania aktualizacja: 2022-02-04 12:06:20,