DZIAŁ RADIOTERAPII W LEGNICY

image_pdfimage_print

DZIAŁ RADIOTERAPII W LEGNICY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

SZARO-CEGLANY BUDYNEK
(obok BUDYNKU C)

Rejestracja do poradni

w godz. od 9:00 do 12:00
tel. 71 36 89 430

Konsultacje pacjentek z rozpoznaniem nowotworów ginekologicznych odbywają się w środy od godz. 11:00 po wcześniejszej rejestracji.

Sekretariat: tel. 71 36 89 431

Dyżurka lekarska: tel. 71 36 89 434

Kierownik działu: dr hab. n. med. Adam Maciejczyk tel. 71 36 89 431

ZADANIA:
Dział Radioterapii w Legnicy zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach poradni, a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, jak również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w oddziale są pacjentami ambulatoryjnymi.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia.

Dwa razy w tygodniu w dziale odbywają się KONSYLIA INTERDYSCYPLINARNE w ramach „PAKIETU ONKOLOGICZNEGO” z udziałem lekarzy specjalistów: radioterapii onkologicznej, onkologów klinicznych, chirurgów, urologów, hematologów, otolaryngologów.

Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego celem poprawy jakości napromieniania.

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii).


Wytworzył:
Udostępnił: Piotr Krysiak | Opublikowany w dniu: 2018-08-22 11:44:57
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Krysiak | Opublikowany w dniu: 2018-08-22 11:44:57