1

Dane adresowe

INFORMACJA O POŁĄCZENIU

Z dniem 31 grudnia 2021 r. nastąpiło połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, na podstawie Uchwały XXXIV/690/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie na podstawie Uchwały XXXIX/769/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2021 roku,  nastąpiła zmiana nazwy nowego – połączonego szpitala na: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Dla pacjentów nie powoduje to żadnych zmian. Połączony szpital nadal będzie funkcjonował tak jak do tej pory dwa samodzielne szpitale, a świadczenia udzielane będą w takim samym zakresie jak do tej pory, we wszystkich dotychczasowych lokalizacjach.

DANE KONTAKTOWE

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

NIP 899 22 28 100
REGON 000290096

tel. 71 3689 601
fax 71 3689 219

Adres strony internetowej: https://dcopih.pl/

Strony internetowe łączących się podmiotów:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: https://www.dco.com.pl/

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu : https://dcchp.pl/

Adres e-mail: dcopih@dcopih.pl