Zamówienie COVID19

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695 i 875)

Lp. Udzielone zamówienie (przedmiot zamówienia) Wykonawca, któremu udzielono zamówienia
1 Dostawa terminala do identyfikacji osób i bezkontaktowego pomiaru temperatury wraz z oprogramowaniem (System),  instalacja,  uruchomienie systemu Neurosoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-030) przy ul. Życzliwej 8
2 Dostawa testów do diagnostyki molekularnej w kierunku SARS-CoV-2.

GeneFirst Novel Coronavirus (COVID-19) Nucleic Acid Test Kit, CE-IVD, nr kat. MC- 024-2020 – 10 opakowań x 96 testów.

Cellpeutics Sp. z o.o., Ul. Duńska 9, 54-424 Wrocław
3 Dostawa zestawów do izolacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Maxwell(R) RSC Viral TNA, nr kat. AS1330 – 30 opakowań x 48 testów

Promega GmbH, Gutenbergring 10, 69190 Walldorf, Niemcy
4 Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał anty-SARS CoV-2 EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław
5 Dostawa Nocospray urządzenie do dezynfekcji Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o.,  ul. Żeromskiego 10/4

65-066 Zielona Góra

6 Końcówki 0,5-10ul, Axygen do pipet P-2,

Ultramicro, sterylne z filtrem, w rakach,

opakowane 960 szt. (TF-300-R-S) – 20 opakowań

A-BioTech M. Zemanek-Zboch, Sp. J.

ul. Grabiszyńska 281/p.611

53-234 Wrocław

7 Dostawa Dostawa testów do diagnostyki molekularnej w kierunku SARS-CoV-2 GeneFirst Novel Coronavirus (COVID-19) Nucleic Acid Test Kit, CE-IVD, nr kat. MC- 024-2020 – 10 opakowań x 96 testów. Cellpeutics Sp. z o.o., Ul. Duńska 9, 54-424 Wrocław
8 Dostawa testów do diagnostyki molekularnej w kierunku SARS-CoV-2.

GeneFirst Novel Coronavirus (COVID-19) Nucleic Acid Test Kit, CE-IVD, nr kat. MC- 024-2020 – 20 opakowań x 96 testów.

Cellpeutics Sp. z o.o., Ul. Duńska 9, 54-424 Wrocław
9 Dostawa czyściwa bezpyłowego, celulozowego dwuwarstwowego białego w rolce – 208 metrów – 20 sztuk A-BioTech M. Zemanek-Zboch, Sp. J, ul. Grabiszyńska 281/p.611, 53-234 Wrocław
10 Dostawa zestawów do izolacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Maxwell(R) RSC Viral TNA, nr kat. AS1330 – 30 opakowań x 48 testów

Promega GmbH, Gutenbergring 10, 69190 Walldorf, Niemcy