1

ZP/US/91/17/NRP/RK – Świadczenie usług prawnych na potrzeby realizacji budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ.pdf
  3. Zał.nr 1 – Formularz oferty.docx
  4. Zał.nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.docx
  5. Zał.nr 3 – Wykaz usług.docx
  6. Zał.nr 4 – Wykaz usług ocenianych.docx
  7. Zał.nr 5 – Wykaz osób.docx
  8. Zał.nr 6 – Projekt umowy.pdf

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacja o udzieleniu zamówienia 12.01.2017